Publicació del Plec de Clàusules Administratives particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques particulars

Publicació del Plec de Clàusules Administratives particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques particulars que regulen el subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb destinació a la societat anònima municipal (SAM), Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt (GUSAM).

D'acord amb les indicacions del Consorci per la Gestió Integral de l'Aigua de Catalunya (CONGIAC), i en el marc de l'Acord Marc de la Generalitat de Catalunya, en el següents enllaços podeu trobar:

Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen el subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb destinació a la societat anònima municipal, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt.

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que regulen el subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb destinació a la societat anònima municipal, Gestió Urbanísitca i Serveis Arenys de Munt.

Dimecres, 27 Maig, 2015 - 09:10