Concurs per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica 2013-2014

GUSAM, conjuntament amb el CONGIAC (Consorci per a la Gestió Integral de l'Aigua a Catalunya), ha obert el període per a la presentació d'ofertes per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'energia elèctrica.

Les ofertes es poden presentar fins el 21 de maig de 2013 a la seu del CONGIAC, Carrer Comte Urgell, 282, Principal B, 08036 de Barcelona, de 9:00h a 14:00h.

Aquí podeu descarregar-vos els plecs particulars:

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Precripcions Tècniques Particulars